Kad interneta veikalā cikade.lv tiek izdarīts pasūtījums, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10. panta pirmo un otro daļu, starp Jums kā patērētāju un interneta veikala cikade.lv īpašnieku SIA “CIKĀDE ML” kā pārdevēju, tiek slēgta civiltiesiska vienošanās jeb distances līgums.

1. DISTANCES LĪGUMS

Pārdevējs: Pārdevējs šī Līguma izpratnē SIA “CIKĀDE ML”, kas sev piederošajā interneta veikalā cikade.lv pārdod preces.

Pircējs: Pircējs šī Līguma izpratnē ir persona, kas veic pirkumu cikade.lv interneta veikalā. Pircējs ir persona, kas veic pirkumu bez komerciāliem nolūkiem. Ja Jūs neesat Pircējs šī līguma izpratnē, lūdzu, neveiciet pirkumu! Personas, kas vēlas iegādāties mūsu piedāvātās preces komerciālos nolūkos, tiek aicinātas sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: birojs@cikade.lv.

Distances līgums: Līgums starp Pircēju un SIA „CIKĀDE ML” tiek automātiski noslēgts, līdz ko Pircējs ir izdarījis pasūtījumu. Veicot pasūtījumu cikade.lv interneta veikalā, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar šo „Distances līgumu” (turpmāk tekstā – Līgums) un pilnībā piekrītat šī Līguma nosacījumiem. Līgums uzliek abpusējas saistības un pienākumus!

2. PRECES PASŪTĪŠANA

Kad ir ticis veikts pasūtījums veikalā cikade.lv, Pircējs uz norādīto e-pasta adresi saņem automātiski ģenerētu pasūtījuma apstiprinājumu. Gadījumā, ja Pircējs nav saņēmis interneta veikala cikade.lv pasūtījuma apstiprinājumu uz norādīto e-pasta adresi, lūdzam sazināties ar mums, rakstot: veikals@cikade.lv vai zvanot: 20003637, lai pārliecinātos vai pasūtījums ir reģistrēts.

Darba dienās 24 stundu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas, Pircējs uz norādīto e-pasta adresi saņem priekšapmaksas rēķinu vai komentārus par pasūtījuma izpildes gaitu, vai preču alternatīvu piedāvājumu gadījumos, ja pasūtītās preces nav pieejamas.

2. PRECES UN TO CENAS

Preču cenas ir norādītas eiro,  PVN ieskaitot. Piegādes cena nav iekļauta preces cenā. Piegādes cenas un kārtība varat apskatīt sadaļā “Piegāde”.

3. APMAKSAS KĀRTĪBA

Preču apmaksas veidi un kārtība varat apskatīt sadaļā “Apmaksa”.

4. PASŪTĪJUMA IZPILDES KĀRTĪBA

Pasūtījuma izpildes termiņi un kārtība ir atkarīgi no apmaksas un piegādes veida, kā arī no izvēlētās preces un par to izpildes termiņiem vairāk varat uzzināt sadaļā “Piegāde”.

5. PIRCĒJA TIESĪBAS (tai skaitā atteikuma tiesības)

5.1. Pircējs drīkst iegādāties preces interneta veikalā cikade.lv gan kā reģistrēts, gan kā nereģistrēts klients;
5.2. Pircējam ir tiesības izvēlēties jebkuru no piedāvātiem piegādes veidiem;
5.3. Pircējam ir tiesības atteikties un atgriezt piegādātās preces:
5.3.1. Pircējs var atteikties no iegādātās preces un atgriezt to 14 dienu laikā no preču saņemšanas brīža, nosūtot vai personīgi nogādājot tās uz Pārdevēja faktisko adresi: veikalā “Cikāde”, Liepājas ielā 32, Kuldīgā, LV-3301;
5.3.2. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā;
5.3.3. Pircēja pretenzijas uzskatāmas par nepamatotām attiecībā uz preces defektiem, kas radušies Pircēja nevērīgas attieksmes rezultātā (piem., mehāniski bojājumi);
5.3.4. Atgriežot preci, Pircējs sedz visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus;
5.3.5. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības preces brāķa vai neatbilstošas preces gadījumā, visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus sedz Pārdevējs;
5.3.6. Pircējam ir tiesības saņemt par preci samaksāto naudu, ja Pircējs ir izpildījis sekojošus preču atgriešanas noteikumus:
ir aizpildīta un nosūtīta Preču atteikuma veidlapa;
7 dienu laikā no atteikuma iesniegšanas nelietota prece oriģinālajā iepakojumā un ar visiem oriģinālajiem marķējumiem ir nosūtīta vai personīgi atgādāta uz Pārdevēja faktisko adresi: veikalā “Cikāde”, Liepājas ielā 32, Kuldīgā, LV-3301. Brāķa vai neatbilstošas preces gadījumā sūtot preci pa pastu jāpievieno čeks par atpakaļ sūtīšanas izdevumiem;
5.3.7. Ja Pircējs ir ievērojis visus ar preču atgriešanu saistītos noteikumus, tad 5 darba dienu laikā pēc atgrieztā sūtījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no Pircēja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, Pārdevējs atmaksā Pircēja bankas kontā preces vērtību, neatmaksājot piegādes izmaksas.

5.4. Tiesības atteikties no pasūtījuma:
5.4.1. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma, ja SIA Pārdevējs nav izpildījusi norādītos vai nevar izpildīt vēlamos preces piegādes termiņus;
5.4.2. Gadījumā, ja Pircējs no pasūtījuma atsakās preces piegādes laikā, Pircēja pienākums ir segt piegādes izmaksas.

6. PIRCĒJA PIENĀKUMI

6.1. Pircēja pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Distances līgumu un citiem noteikumiem, kas attiecas uz preču pasūtīšanas, apmaksas, piegādes un atgriešanas kārtību un uzņemties atbildību par noteikumu neievērošanu;
6.2. Pircējam, reģistrējoties kā cikade.lv klientam, ir pienākums aizpildīt visus norādītos laukus;
6.3. Pircējam ir pienākums, aizpildot reģistrācijas veidlapu, kā arī veidlapu, kas aizpildāma veicot pasūtījumu, sniegt par sevi patiesas ziņas;
6.4. Pircējs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no līgumslēdzēju pusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā;
6.5. Pircējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas precizitāti. Pārdevējs neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad Pircēja pasūtītā prece netiek piegādāta pircējam, neprecīzi norādītas informācijas dēļ.

6.6. Aizliegumi: Pircējiem un jebkuriem citiem interneta veikala cikade.lv apmeklētājiem ir stingri aizliegts:

  • kopēt, uzglabāt, arhivēt un pilnīgi vai daļēji publicēt cikāde.lv publicētās fotogrāfijas, kā arī pārpublicēt jebkuru informāciju bez atsauces uz cikade.lv.;
  • lietot jebkādus automatizētus līdzekļus, lai piekļūtu veikala cikade.lv servera informācijai,
  • vākt, kopēt un citādi iegūt datus par citiem Pircējiem;
  • veikt aplinkus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi cikade.lv;
  • apzināti veidot nesamērīgu slodzi cikade.lv IT infrastruktūrai vai traucēt sekmīgai tā darbībai;
  • ievietot informāciju, kas satur vīrusus vai citas tehnoloģijas, kas kaitē cikade.lv interesēm un īpašumam, un tā lietotājiem. Par minēto aizliegumu pārkāpumu SIA “CIKĀDE ML” ziņos attiecīgajām iestādēm, kā arī patur tiesības liegt turpmāku piekļuvi interneta veikalam cikade.lv personai, uz kuru gulstas aizdomas par aizliegumu pārkāpumu.

7. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Pārdevējs piedāvā saviem Pircējiem augstas kvalitātes preces. Brāķa gadījumā, Pārdevēja pienākums ir atmaksāt Pircējam viņa samaksāto preces vērtību, kā arī preces atgriešanas izdevumus;

7.2. Pārdevējs piedāvā saviem Pircējiem ērtus piegādes nosacījumus. Ja Pārdevējs nav izpildījis norādītos preces piegādes termiņus, tas atvainojas un dod Pircējam tiesības atteikties no pasūtījuma;

7.3. Pārdevējam vissvarīgākā ir Pircēju uzticība, tāpēc tas apņemas nodrošināt augstu Personas datu aizsardzības līmeni, kā arī bez pircēja piekrišanas neizpaust viņa sniegto informāciju trešajām personām;

7.4. Pārdevējs strādā pie tā, lai visa informācija par precēm, to pieejamību, cenām un piegādi būtu korekta un pareiza;

7.5. Interneta veikala cikade.lv preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāja sniegtās specifikācijas, un var mainīties atkarībā no preces ražotāja noteiktām izmaiņām, modifikācijas vai komplektācijas maiņas;

7.6. Interneta veikalā cikade.lv apskatāmajām precēm un cenām ir informatīvs raksturs. Cenas un preču piedāvājums var tikt mainīti bez brīdinājuma;

7.7. Preces izskats var atšķirties no cikade.lv katalogā redzamā;

7.8. Pārdevējs patur tiesības neapstrādāt pasūtījumus gadījumos, kad radušās aizdomas, ka Pircējs nav Pircējs šī līguma izpratnē un iegādājas preces komerciāliem mērķiem;

7.9 Pārdevējam ir tiesības mainīt un papildināt šos noteikumus un līgumu. Izmaiņas stājās spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē cikade.lv, un tās attiecas uz preču pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publikācijas.